555 - Stacja pogodowa Radio FM z kamerą WiFi IP80 AI-IP80

    Kliknij i pobierz (archive)
    Kliknij i pobierz (HDSmartIPC)

   *Wersje instrukcji różnią się w zależności od dostawy danego produktu.


FILM KONFIGURACYJNY Z APLIKACJĄ HDSmartIPCKONFIGURACYJNY USTAWIEŃ NAGRYWANIA NA KARTĘ I DETEKCJI RUCHU